Jogi nyilatkozat

Üdv a Deathlord oldalon!

 • A felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely az oldalakon található tartalom szerzői, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állhat. Ezen anyagok, dokumentumok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy és egyéb szellem jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján, a Magyar Köztársaság fennálló nemzetközi kötelezettségeivel és az Európai Közösség jogszabályaival összhangban kártérítést és további jogkövetkezményeket vonhat maga után.
 • Ha ön tagja bármely illegális szoftver-vadász csoportnak,vagy zenei kiadónak, vagy filmgyártó cégnek, vagy rendészetnek, vagy a RIAA-nak(ASVA), vagy ha önkormányzati tevékenységet folytat,NEM ADUNK ENGEDÉLYT AZ ÖN RÉSZÉRE, hogy a merevlemezeinken található anyagokhoz hozzáférjen. Ha ön mégis így tesz, azzal megsérti a 431.322.12 számú, az Interneten Alkalmazott Magánjogi Törvényt és a Személyes Információ és Elektronikus Dokumentumok Védelméről szóló törvényt.

 • Felelősség

 • A használathoz szükséges felhasználói név, jelszó illetéktelen felhasználásából, nyilvánosságra hozatalából, illetéktelen személy tudomására jutásáról vagy elvesztéséről, így mások számára hozzáférhetővé tételéből fakadó károkért az oldal üzemeltetöi felelőséget nem vállalnak. Az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az általa szolgáltatott oldalak kapcsolódnak, vagy amelyekre azok hivatkoznak, és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.
 • Az oldal tartalmáért a tárhelyszolgáltató és az oldal üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak. Az itt megjelenő fájlok közül egyik sem található meg ténylegesen a szerveren, ezek a file-ok minden esetben a feltöltők tulajdona. Az oldal üzemeltetői azért sem tudnak felelősséget vállalni, ha a felhasználók hozzászólásaikkal, torrentjeikkel, esetleg ezek tartalmaival kapcsolatosan bármilyen hatályos jogszabályt,törvényt vagy mások jóizlését megsértenének. Az oldal üzemeltetői minden ilyen cselekménytől mereven elzárkóznak, és közlik a felhasználóval hogy amennyiben nem rendelkeznek törvényes jogokkal, vagy az általuk letölteni kívánt file eredeti példányával, abban az esetben ne töltsön se le, se fel.

 • Irányadó jogszabályok

  A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadók:
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • Javítva 2006.08.16 (21:50 GMT) by halaszk